Current track

Title

Artist

Current show

On-Air

20:00 22:00

Current show

On-Air

20:00 22:00


Paradox van voorwaardelijke invrijheidstelling: te veel gevangenen willen straf volledig uitzitten

Written by on 3 december 2020

Dit voorstel is niet de zoveelste techniek om de overbevolking te milderen. Integendeel, het voorstel heeft als voordeel dat het bestraffingsbeleid veel transparanter kan gevoerd worden omdat er een duidelijker zicht is op de noodzakelijke gevangenis- én begeleidingscapaciteit. 

Er zal met dit voorstel geen behoefte meer zijn om te blijven morrelen aan de voorlopige hechtenis, vaak een vorm van steekvlampolitiek onder invloed van een of ander maatschappelijk incident. Ook niet voor het zoeken naar nog meer bijkomende alternatieve straffen die, hoe zinvol op zich ook, tot op heden hebben aangetoond vooral tot netwidening te leiden: steeds meer burgers in het justitieapparaat duwen, dan dat ze de gevangenisbevolking werkelijk doen afnemen. Hetzelfde zien we trouwens ook in het buitenland, als dat een troost kan zijn. 

De strafuitvoering zal zich ook niet meer moeten bedienen van achterpoorttechnieken om toch nog enige vat te krijgen op een gevangenisbevolking die zich naar omvang enkel onvoorspelbaar gedraagt. En de rechters zullen in hun uitspraken niet meer moeten anticiperen op de al dan niet uitvoering van haar beslissingen. In dit voorstel is de straf wat ze is.