Current track

Title

Artist

Current show

Xclusif Non-Stop

06:00 14:00

Current show

Xclusif Non-Stop

06:00 14:00


De stille stemmen van kandidaat-huurders

Written by on 2 december 2020

De ongerustheid is ingegeven vanuit beleidsintenties van de Vlaamse overheid. Zullen mensen met een plotse en acute woonnood kansen ontnomen worden? Zeker in de Vlaamse rand waar het SVK Webra in 30 gemeenten werkzaam is, vinden mensen die recht hebben op sociale huisvesting zeker geen woning op de dure, private woonmarkt. SVK Webra biedt vaak oplossingen voor alleenstaanden of gezinnen die een bepaalde woonnood hebben.

Wat is woonnood? De gemiddelde Vlaming die na een werkdag thuiskomt, heeft daar doorgaans geen beeld van. Wie dat beeld absoluut wel heeft, zijn de 71 kandidaten met de hoogste woonnood, van de 3.700 kandidaten, op de wachtlijst van Webra. Ze hebben geen thuis, ze kunnen evenmin terecht bij de nachtopvang en zijn dus dakloos. Ze slapen in de wagen, of hier en daar op de sofa bij familie of een vriend, of in het slechtste geval op een stuk karton in een park. Als er dan een woning vrij komt, bepaalt het SVK aan de hand van een objectief “puntensysteem”. Het systeem geeft een weging op basis van inkomen, of het ontbreken ervan, en de woonnood wie de woning krijgt.