Current track

Title

Artist

Current show

Xclusif Non-Stop

00:00 06:00

Current show

Xclusif Non-Stop

00:00 06:00


Het stormt in de gezondheidszorg

Written by on 7 oktober 2020

Het forfait biedt zorgverleners een duidelijk financieel kader om zorg te verlenen aan een duidelijk afgebakende groep mensen die ervoor koos om door hen verzorgd te worden. Dat betekent ook dat de zorgverleners goed zicht hebben op de populatie patiënten waarvoor zij verantwoordelijkheid opnemen.

Doorheen de lockdownperiode werden patiënten waarvan de zorgverleners mogelijk extra nood aan ondersteuning vermoedden – omwille van hoge leeftijd, de chronische aandoeningen die zij vertonen, sociale isolatie, psychische kwetsbaarheid of specifieke uitdagingen binnen de sociale context (mantelzorg, armoede, …) – proactief gecontacteerd. Per telefoon werd gevraagd “hoe het ging”, gepolst naar mogelijke vragen naar zorg, maar ook naar vragen over corona(maatregelen).

Op maat van de vragen van elke patiënt kon zo heel breed gekeken worden hoe de beschikbare medewerkers optimaal zorg op maat konden bieden. In de teams van de wijkgezondheidscentra worden de beschikbare middelen immers ook gebruikt om gezondheidspromotoren, maatschappelijk werkers, psychologen en tal van andere disciplines aan te werven.

Samen met de klassieke zorgberoepen werken zij complementair rond de patiëntenpopulatie van de buurt waarin zij verankerd zijn, waarbij iedereen vanuit zijn expertise de zorgvragen van patiënten kan opvangen. Een zorgverhaal wordt immers verteld in een kabinet, maar neemt je mee langs alle aspecten van iemands leven, zoals werkomstandigheden, woningkwaliteit, leefomgeving, …