Current track

Title

Artist

Current show

Xclusif Live

00:00 06:00

Current show

Xclusif Live

00:00 06:00


Luchtkwaliteit is verbeterd, maar nog altijd sterven jaarlijks minstens 6.500 Vlamingen vroegtijdig door vervuiling

Written by on 6 oktober 2020

De VMM stelt in haar rapport ook een aantal verschuivingen vast: de industrie en de energiesector stoten steeds minder uit terwijl het aandeel van de huishoudens stijgt. 

Doordat de industrie en de energieproducenten filters geplaatst hebben en fossiele brandstoffen met een lager zwavelgehalte verbranden, is er een duidelijke vermindering van de uitstoot van zwaveldioxide, vluchtige organische stoffen en elementair koolstof. De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en dioxines daalde minder uitgesproken.

Momenteel zijn de industrie en de energiesector, ondanks de vermindering van de uitstoot, nog steeds de belangrijkste bron van zwaveldioxide en daarnaast ook van koolstofmonoxide en de meeste zware metalen.

Het aandeel van de huishoudens in de uitstoot neemt toe en dat komt vooral door het gebruik van de auto en de huisverwarming, vooral met houtkachels.

Onze auto’s stoten nu de helft minder fijnstof uit dan in 2000 maar doordat er meer auto’s zijn en we met zijn allen meer kilometers afleggen, gaat de winst door de milieuvriendelijkere auto’s voor een deel verloren.

Ook stoken we nog vaak met houtkachels die fijnstof, schadelijke dioxines en kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) uitstoten. Een positieve evolutie is wel dat we minder verwarmen met stookolie en steenkool, wat de uitstoot doet dalen. 

De gezinnen zijn momenteel verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitstoot van primair fijnstof – fijnstof dat rechtstreeks in de atmosfeer wordt uitgestoten terwijl secundair fijnstof in de atmosfeer ontstaat door chemische reacties met gassen zoals bijvoorbeeld ammoniak en stikstofoxiden – dioxines en PAK’s. 

De landbouw ten slotte blijft ook nog steeds een belangrijke bron van uitstoot. Vooral ammoniak uit de veeteelt veroorzaakt verzuring en vermesting – te veel bemesting – en de vorming van fijnstof. 

Tussen 2000 en 2007 is de uitstoot van ammoniak door de sector gedaald maar daarna heeft die daling zich niet voortgezet en is de uitstoot stabiel gebleven. Ammoniak is een stikstofverbinding en omdat de uitstoot van stikstofverbindingen door de andere sectoren wel is blijven dalen, is het aandeel van de landbouw in de stikstofvervuiling gestegen.

Dit artikel is gebaseerd op een persbericht in de nieuwsbrief van de VMM.