Current track

Title

Artist

Current show

Xclusif Live

21:00 24:00

Current show

Xclusif Live

21:00 24:00


Para-opleiding in Marche-les-Dames moet hervormen na incidenten

Written by on 1 september 2020

“De Inspecteur-generaal van Defensie behoort tot de, in principe, onafhankelijke interne auditdienst van Defensie”, zegt Bilo. “Hij heeft alles in kaart gebracht en stelt 4 aanbevelingen voor”.

De opleidingen moet beter gestructureerd worden, en de onderrichters beter begeleid. Concreet moet er een duidelijke methodologie komen. Door het gebrek daaraan verschilt het niveau tussen de verschillende opleiders en doet iedereen teveel zijn eigen ding. De cel methodologie van het opleidingscentrum moet eindelijk worden bemand zodat de onderrichters beter begeleid worden. 

Als er ernstige incidenten zijn moeten die veel sneller worden doorgespeeld aan de hiërarchie en desgevallend het gerecht. Tot nu toe kon de lokale Commandant dat zelf beslissen waardoor zeker in één geval veel te lang is gewacht.

Defensie bekijkt hoe het beter de zaken kan opvoglen en of het zich burgerlijke partij kan stellen om beter en sneller het gerechtelijk dossier te volgen. Door de trage werking van justitie en te weinig communicatie leidt dat nu tot straffeloosheid.

Het huidige systeem van vertrouwenspersonen werkt niet goed. Het is niet altijd mogelijk voor rekruten om (anoniem) klachten door te spelen. Er wordt bekeken of er met bussen kan worden gewerkt. Als er geen sprake is van een wantoestand, moet beter worden uitgelegd waarom