Current track

Title

Artist

Current show

Xclusif Live

21:00 24:00

Current show

Xclusif Live

21:00 24:00


Leerplicht vanaf 5 jaar, meer duale studierichtingen en de strijd tegen corona: deze regels zijn nieuw dit schooljaar

Written by on 1 september 2020

Leerplicht vanaf 5 jaar
Vanaf vandaag geldt de leerplicht vanaf 5 jaar. Tot nog toe was dat 6 jaar. Ondanks een al zeer grote participatiegraad in het kleuteronderwijs, moet de verlaging van de leerplicht ervoor zorgen dat alle kinderen minstens een jaar kleuteronderwijs hebben gevolgd en ze op die manier goed voorbereid zijn op het lager onderwijs. Want het zijn die weinige kinderen die tot nu niet naar de kleuterklas gingen, die het het meest nodig bleken te hebben.

De verlaging van de leeftijd houdt in dat kleuters in de derde klas 290 halve dagen verplicht op school moeten zijn (op een totaal van 320 à 330 halve dagen). Men kiest voor halve dagen omdat volledige dagen voor sommige kinderen op die leeftijd nog te vermoeiend kunnen zijn. De leerplicht vanaf 5 geldt voor alle kinderen vanaf 1 september in het kalenderjaar waarin ze 5 jaar worden, dus ook voor kinderen die bijvoorbeeld pas in oktober of zelfs eind december 5 worden. (Ouders die hun kind thuis willen onderwijzen in plaats van naar een school te sturen, moeten dat melden aan de overheid.)

Recht op godsdienst en zedenleer in derde kleuterklas
De verlaging van de leeftijd van de leerplicht heeft tot gevolg dat kleuters in de derde klas (van het officiële onderwijs) voortaan ook recht hebben op twee uur godsdienst of zedenleer. Dat recht is namelijk grondwettelijk verbonden met de leerplicht. De godsdienst- of zedenleerlessen in de derde kleuterklas zijn niet verplicht, ouders kunnen/moeten ze zelf aanvragen. Je bent ook niet verplicht om een vrijstelling aan te vragen als je de lessen niet wil. Wie ze wel wil, moet zijn of haar kleuter voor die lessen dan wel laten aansluiten in een lagere school. (Meer informatie over de leerplicht vindt u op deze website van de Vlaamse overheid: onderwijs.vlaanderen.be.)

Proefproject taaltest in derde kleuterklas
Ook nieuw in het kleuteronderwijs: dit jaar start een proefproject met taaltesten in de derde kleuterklas, om de kennis van het Nederlands te testen. Een eerste versie van die taaltest wordt uitgeprobeerd bij 1.500 kleuters. Volgend jaar zou de test bij elke kleuter in de derde klas afgenomen moeten worden. Met de test wil de Vlaamse regering voorkomen dat er nog kinderen met een taalachterstand starten in het lager onderwijs. Een achterstand die in de hogere klassen van het lager anders alsmaar dreigt op te lopen.