Current track

Title

Artist

Current show

Xclusif Non-Stop

06:00 18:00

Current show

Xclusif Non-Stop

06:00 18:00


“Eerste mensen bereikten Amerika 15.000 jaar eerder dan gedacht”

Written by on 24 juli 2020

“Algemeen wordt aangenomen dat de eerste Amerikanen het continent bereikt hebben tussen 16.000 en 13.000 jaar geleden”, zei doctor Lorena Becerra-Valdivia. “Onze vondsten tonen aanwijzingen voor mensen zo’n 15.000 jaar eerder.” Becerra-Valdivia is de eerste auteur van de studie over de statistische modellen, een andere studie bespreekt de archeologische vondsten in de grot. 

In de Chiquihuite-grot, waar al bijna tien jaar lang opgravingen plaatsvinden, zijn zo’n 1.900 stenen werktuigen gevonden en kleine fragmentjes, steensplinters of afslagen. Die lagen in een 3 meter dikke laag sedimenten die verdeeld was in verschillende lagen. De werktuigen behoren tot een type materiële cultuur dat nergens anders in Amerika gevonden wordt, wat wijst op een tot hiertoe onbekende lithische (steen-) industrie volgens de onderzoekers. 

De onderzoekers gebruikten radiokoolstofdatering om de ouderdom te bepalen van stalen uit de site, zaken als beenderen, houtskool en DNA in de sedimenten. Voor sommige stalen gebruikten ze daarnaast de luminescentiedatering. 

Op het DNA van de overblijfselen van planten en dieren in het sediment dat rond de werktuigen zat, voerden ze ook een analyse uit om de ouderdom te bepalen en dat gaf een resultaat tussen 25.000 en 30.000 jaar geleden. 

“We hebben DNA geïdentificeerd van een groot aantal dieren, waaronder zwarte beren, knaagdieren, vleermuizen, woelmuizen en zelfs kangoeroeratten”, zei doctor Mikkel Winther Pedersen, een geneticus van de Universiteit van Kopenhagen en een van de eerste auteurs van de studie over de opgravingen. 

In totaal verkreeg men meer dan 50 dateringen voor de site en de oudste daarvan vallen in en zelfs voor het Laatste Glaciale Maximum, de periode waarin wereldwijd het grootste volume aan water als ijs was opgeslagen, het hoogtepunt van de laatste ijstijd.  Het Laatste Glaciale Maximum wordt gedateerd tussen 26.000 en 18.000 jaar geleden. 

Maar schattingen uit de statistische modellen geven aan dat mensen de site zelfs nog vroeger kunnen bewoond hebben. “De aanwezigheid van mensen vindt plaats voor er een archeologische site gecreëerd wordt”, zei doctor Becerra-Valdivia, die vroeger aan de University of Oxford werkte en nu archeologe en expert in radiokoolstofdatering is aan de University of New South Wales in Australië. 

“Door gebruik te maken van archeologische aanwijzingen en Bayesiaanse ouderdomsmodellen – een krachtig instrument dat data en archeologische aanwijzingen met elkaar verbindt door middel van statistiek – kunnen we inschatten dat mensen al zo vroeg als 33.000 tot 31.000 jaar geleden in de Chiquihuite-grot arriveerden. Deze bevindingen helpen ons de oorspronkelijke bewoning door mensen van de Amerika’s in meer details dan ooit tevoren te begrijpen”, zei Becerra-Valdivia.