Current track

Title

Artist

Current show

Xclusif Non-Stop

06:00 14:00

Current show

Xclusif Non-Stop

06:00 14:00


De centrale toets zal ons onderwijs verarmen

Written by on 24 juli 2020

Als ik Wouter Duyck (onderwijsexpert UGent, verdedigde de centrale toets op Radio1, red) goed begrepen heb, gaat het hem niet om de leerlingen maar om de school. De centrale toetsen willen meten of de school erin slaagt om de leerlingen de eindtermen bij te brengen. Er zou dus geen – rechtstreeks – effect zijn op de eindbeslissing voor de individuele leerling op het einde van het schooljaar.

Maar mij maak je niet wijs dat de leerkrachten in dat systeem niet  ten zeerste geneigd zullen zijn tot ‘teaching to the test’. Wat onvermijdelijk effect zal hebben op het lerarengedrag. Lees: een sterke focus op goed scoren als school voor de test, met als onontkoombaar gevolg een verschraling van de onderwijspraktijk.

‘Meten is weten’ is de slogan van de voorstanders van centrale examens. Die past uiteraard in het neoliberale denkkader van het verhogen van de output. Het gaat hier immers om het meten van het onderwijsproduct. Maar een school produceert geen beton of legoblokken. Het echte onderwijsresultaat laat zich niet tellen. Het probleem is dat ons onderwijs heel wat niet becijferbare, maar zeker in deze tijd onmisbare affectieve en attitudinale doelstellingen nastreeft, die niet zomaar in een toets te vangen zijn.

Hoe meet je zin voor samenwerking? Hoe toets je sociale en emotionele vaardigheden. Welke meetlat kan je naast burgerzin leggen? Hoe kan je executieve functies zoals zelfsturing afvinken? Hoe scoor je empathie, creativiteit, oordeelsvermogen, morele rijpheid? Hoe bepaal je hoe weerbaar een leerling is tegenover fake nieuws, manipulatie of populisme?

Enkel de klassenraad kan erin slagen om via volgehouden observatie, veel overleg en onderwijservaring benaderend te ‘ont-cijferen’ welke leerwinst een leerling gemaakt heeft op die zo belangrijke, maar nauwelijks meetbare vaardigheden. Die nochtans essentieel zijn voor een vruchtbaar en harmonisch samenleven. 

(lees verder onder de foto)